Utylizacja

Nie ulega wątpliwości, że odpady niebezpieczne to jedno z głównych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i ekosystemu. Stąd tak istotne jest prawidłowe zarządzanie nimi na każdym poziomie – od momentu ich odebrania, poprzez magazynowanie, aż do ostatecznej utylizacji. Dotyczy to odpadów przemysłowych, chemikaliów, a także tworzyw sztucznych. Jak wygląda zgodna z prawem i najlepszymi praktykami utylizacja odpadów niebezpiecznych?